Eindhoven

  • https://www.psv.nl/
  • Eindhoven, Hà Lan
  • info@psv.nl
  • +31 (40) 250 5501 - Fax: +31 (40) 250 5696
  • Quốc tịch : Hà Lan
  • Sân nhà: Sân vận động Philips
  • Thành lập : 1913
  • Sức chứa : 36.500
Tin tức về Eindhoven