Đức

  • http://www.dfb.de/
  • Đức
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Olympiastadion Berlin
  • Thành lập : 1900
  • Sức chứa : 77116