Đồng Tháp

  • dongthapfc.org
  • Đồng Tháp, Việt Nam
  • info@dongthapfc.org
  • 0673853709 - Fax: 0673853629
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Cao Lãnh
  • Thành lập : 1976
  • Sức chứa : 23,000
Tin tức về Đồng Tháp