Darmstadt 98

  • http://www.sv98.de
  • Bundesland Hessen, Đức
  • [email protected]
  • +49 (6151) 666 698 - Fax: +49 (6151) 666 699
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Merck-Stadion am Böllenfalltor
  • Thành lập : 1898
  • Sức chứa : 17000