Đan Mạch

  • http://www.dbu.dk/
  • Copenhagen, Đan Mạch
  • [email protected]
  • +45 4326 2222 - Fax: +45 4326 2245
  • Quốc tịch : Đan Mạch
  • Sân nhà: Telia Parken
  • Thành lập : 1889
  • Sức chứa : 42358
Tin tức về Đan Mạch
1 2 3