Đắk Lắk

  • Đắk Lắk, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân Vận Động Đắk Lắk
  • Thành lập : 2000
  • Sức chứa : 10000
Tin tức về Đắk Lắk