Đài Loan

  • http://www.ctfa.com.tw/
  • Kaohsiung, Chinese Taipei
  • ctfa7155@ms59.hinet.net
  • +886 (2) 2596 1185 - Fax: +886 (2) 2595 1594
  • Quốc tịch : Trung Quốc
  • Sân nhà: Kaohsiung National Stadium
  • Thành lập : 1936
  • Sức chứa : 55.000
Tin tức về Đài Loan