Crystal Palace

  • http://www.cpfc.co.uk
  • Luân Đôn, Anh
  • [email protected]
  • +44 (208) 768 6000 - Fax: +44 (208) 771 5311
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Selhurst Park
  • Thành lập : 1905
  • Sức chứa : 26.309
Tin tức về Crystal Palace
1 2 3