Coventry City

  • www.ccfc.co.uk
  • Coventry, Anh
  • Info@ccfc.co.uk
  • +44 (870) 421 1987 - Fax: +44 (2476) 234 099
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Ricoh Arena
  • Thành lập : 1883
  • Sức chứa : 32,609
Tin tức về Coventry City