Colombia

  • http://www.fcf.com.co/
  • Colombia
  • Quốc tịch : Colombia
  • Sân nhà: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
  • Thành lập : 1924
  • Sức chứa : 49612
Tin tức về Colombia
1 2 3