China PR

  • http://www.fa.org.cn/
  • Beijing, China
  • info.footballchina@gmail.com
  • +86 (10) 5929 1030 - Fax: +86 (10) 5929 0309
  • Quốc tịch : Trung Quốc
  • Sân nhà: Beijing National Stadium
  • Thành lập : 1924
  • Sức chứa : 91,000
Tin tức về China PR