Chesterfield F.C.

  • http://www.chesterfield-fc.co.uk/
  • Chesterfield, Derbyshire, Anh
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Proact Stadium
  • Thành lập : 1867
  • Sức chứa : 10338
Tin tức về Chesterfield F.C.