Chelsea

  • http://www.chelseafc.com/
  • Stamford Bridge, London
  • +44 (871) 984 1955 - Fax: +44 (207) 381 4831
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Stamford Bridge
  • Thành lập : 1905
  • Sức chứa : 41,841
Tin tức về Chelsea
1 2 3