Charlton Athletic

  • www.cafc.co.uk
  • London, Anh
  • customerservices@cafc.co.uk
  • +44 (208) 333 4000 - Fax: +44 (208) 333 4001
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: The Valley
  • Thành lập : 1905
  • Sức chứa : 27,111
Tin tức về Charlton Athletic