tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Chainat

  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: Khao Plong Stadium
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 12,000
Tin tức về Chainat