tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Thứ năm, 02/04/2020 03:26 AM GMT +7

Chainat

  • www.chainatfc.com
  • Chainat , Thailand
  • chatnatfc@chainatfc.com
  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: Khao Plong Stadium
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 12,000
Tin tức về Chainat
Theo Tạp chí Người Đưa Tin