Caen

  • http://www.smcaen.fr
  • Caen, Normandie, France
  • [email protected]
  • +33 (89) 270 0148 - Fax: +33 (23) 173 6746
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Michel d'Ornano
  • Thành lập : 1913
  • Sức chứa : 21,015
Tin tức về Caen