Bristol Rovers

  • http://www.bristolrovers.co.uk/
  • Bristol, Anh.
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Memorial Stadium
  • Thành lập : 1883
  • Sức chứa : 11916
Tin tức về Bristol Rovers