Braga

  • www.superbraga.com
  • Estádio Municipal de Braga, Bồ Đào Nha
  • scbraga@mail.telepac.pt
  • +351 (253) 206 860 - Fax: +351 (253) 612 929
  • Quốc tịch : Bồ Đào Nha
  • Sân nhà: Estádio Municipal de Braga
  • Thành lập : 1921
  • Sức chứa : 30,286
Tin tức về Braga