Bradford City

  • www.bradfordcityfc.co.uk
  • Bradford, Anh
  • bradfordcityfc@compuserve.com
  • +44 (870) 822 0000 - Fax: +44 (1274) 773 356
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Valley Parade
  • Thành lập : 1903
  • Sức chứa : 25,136
Tin tức về Bradford City