Bosnia

  • http://www.nfsbih.ba/
  • Sarajevo, Bosna và Hercegovina
  • nsbih@bih.net.ba
  • +387 (33) 276 660 - Fax: +387 (33) 444 332
  • Quốc tịch : Bosna và Hercegovina
  • Sân nhà: Stadion Bilino Polje
  • Thành lập : 1992
  • Sức chứa : 15292
Tin tức về Bosnia