Bordeaux

  • http://www.girondins.com/
  • Bordeaux, Pháp
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Matmut-Atlantique
  • Thành lập : 1881
  • Sức chứa : 42115
Tin tức về Bordeaux