Bồ Đào Nha

  • http://www.fpf.pt/
  • Bồ Đào Nha
  • Quốc tịch : Bồ Đào Nha
  • Sân nhà: Estádio Nacional
  • Thành lập : 1914
  • Sức chứa : 37539
Tin tức về Bồ Đào Nha
1 2 3