Birmingham City

  • www.bcfc.com
  • Birmingham, Anh
  • reception@bcfc.com
  • +44 (844) 557 1875 - Fax: +44 (121) 766 7866
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: St Andrew's
  • Thành lập : 1875
  • Sức chứa : 30,016
Tin tức về Birmingham City