tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Bình Định

  • Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Quy Nhơn
  • Thành lập : 1975
  • Sức chứa : 25.000
Tin tức về Bình Định