Benfica

  • http://www.slbenfica.pt/
  • Lisboa.
  • webmasters@slbenfica.pt
  • +351 (21) 721 9555 - Fax: +351 (21) 721 9551
  • Quốc tịch : Bồ Đào Nha
  • Sân nhà: Sân vận động Luz
  • Thành lập : 1904
  • Sức chứa : 65,647
Tin tức về Benfica
1 2