Bayern Munich

  • http://www.fcbayernmunich.com/us/
  • München, Đức.
  • webmaster@fcbayern.de
  • +49 (89) 699 310 - Fax: +49 (89) 644 165
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Allianz
  • Thành lập : 1900
  • Sức chứa : 75.000
Tin tức về Bayern Munich
1 2 3