Basel

  • http://www.fcb.ch/de-CH/Home
  • Basel, Thụy Sĩ
  • [email protected]
  • +41 (61) 375 1010 - Fax: +41 (61) 375 1011
  • Quốc tịch : Thụy Sĩ
  • Sân nhà: St. Jakob-Park, Basel
  • Thành lập : 1893
  • Sức chứa : 37,500
Tin tức về Basel