Barnsley

  • www.barnsleyfc.co.uk
  • Barnsley, Anh
  • thereds@barnsleyfc.co.uk
  • +44 (1226) 211 211 - Fax: +44 (1226) 211 444
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Oakwell
  • Thành lập : 1887
  • Sức chứa : 23.009
Tin tức về Barnsley