Augsburg

  • http://www.fcaugsburg.de
  • Augsburg, Đức
  • [email protected]
  • +49 (821) 455 4770 - Fax: +49 (821) 455 47770
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Augsburg Arena
  • Thành lập : 1907
  • Sức chứa : 30,660
Tin tức về Augsburg