Astana

  • http://www.fca.kz/rus/
  • Astana, Arena
  • [email protected]
  • +7 (717) 259 1047 - Fax: +7 (717) 259 1048
  • Quốc tịch : Kazakhstan
  • Sân nhà: Astana Arena
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Astana