tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Thứ ba, 31/03/2020 01:28 AM GMT +7

Astana

  • http://www.fca.kz/rus/
  • Astana, Arena
  • lokomotiv-astana@mail.ru
  • +7 (717) 259 1047 - Fax: +7 (717) 259 1048
  • Quốc tịch : Kazakhstan
  • Sân nhà: Astana Arena
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Astana