AS Nancy

  • http://www.asnl.net/
  • Nancy, Pháp
  • asnl@asnl.net
  • +33 (38) 318 3090 - Fax: +33 (38) 318 3092
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Marcel Picot
  • Thành lập : 1967
  • Sức chứa : 20,087
Tin tức về AS Nancy