APOEL

  • http://www.apoelfc.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=1
  • Nicosia , Síp
  • info@apoelfc.com.cy
  • +357 (22) 340 200 - Fax: +357 (22) 335 865
  • Quốc tịch : Cộng hòa Síp
  • Sân nhà: GSP Stadium
  • Thành lập : 1926
  • Sức chứa : 22.859
Tin tức về APOEL