Angers SCO

  • http://www.angerssco.fr/
  • Angers, Pháp
  • angers-sco@wanadoo.fr
  • +33 (892) 390 820 - Fax: +33 (24) 144 3923
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Jean-Bouin (Angers)
  • Thành lập : 1919
  • Sức chứa : 18000
Tin tức về Angers SCO