Afghanistan

  • Kabul, Afghanistan
  • aff.kabul@gmail.com
  • +93 (75) 202 3770 - Fax: +93 (75) 202 3770
  • Quốc tịch : Afghanistan
  • Sân nhà: Ghazi Stadium
  • Thành lập : 1933
  • Sức chứa : 25.000
Tin tức về Afghanistan
1 2 3