Afghanistan

  • Quốc tịch : Afghanistan
  • Sân nhà: Ghazi Stadium
  • Thành lập : 1933
  • Sức chứa : 25.000
Tin tức về Afghanistan
1 2 3