AEK Athens

  • http://www.aekfc.gr/
  • Nea Filadelfeia, Hy Lạp
  • Quốc tịch : Hy Lạp
  • Sân nhà: Olympiako Stadio Spyros Louis
  • Thành lập : 1924
  • Sức chứa : 71030
Tin tức về AEK Athens