sea game 30, seagame 2019

HOT

Quốc gia HCV HCB HCĐ Tổng số
1 Philippines
Philippines
140 105 108 353
2 Thái Lan
Thái Lan
86 92 108 286
3 Việt Nam
Việt Nam
85 80 95 260
4 Indonesia
Indonesia
70 76 102 248
5 Singapore
Singapore
52 46 60 158
6 Malaysia
Malaysia
51 53 68 172
7 Campuchia
Campuchia
4 6 31 41
8 Myanmar
Myanmar
3 18 49 70
9 Brunei
Brunei
2 5 6 13
10 Lào
Lào
0 5 23 28
11 Đông Timor
Đông Timor
0 1 5 6
Ngày cập nhật: 14:38 10/12/2019