Trần Đình Trọng

  • Quốc gia: Việt Nam
  • Năm sinh: 2018
  • Tuổi: 1
  • Vị trí: Hậu vệ
  • CLB hiện tại: Hà Nội FC