TALAHA

  • Quốc gia: Malaysia
  • Năm sinh: 2018
  • Tuổi: 1
  • Vị trí: Tiền đạo
  • CLB hiện tại: Malaysia