Tahith Chong

  • Quốc gia: Ả Rập Saudi
  • Năm sinh: 1999
  • Tuổi: 20
  • Vị trí: Tiền đạo
  • CLB hiện tại: Manchester United