tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Sergio Romero

  • Quốc gia: Argentina
  • Năm sinh: 1987
  • Tuổi: 32
  • Nơi sinh: Bernardo de Irigoyen, Argentina
  • Vị trí: Thủ môn
  • CLB hiện tại: Manchester United
Tin tức về Sergio Romero
1 2