Juan Bernat

  • Quốc gia: Tây Ban Nha
  • Năm sinh: 1993
  • Tuổi: 27
  • Nơi sinh: Cullera, Tây Ban Nha
  • Vị trí: Hậu vệ
  • CLB hiện tại: Atletico Mancha Real
Đánh giá tổng quan
Phong cách chơi:
Chỉ số ẩn: