tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Joel Castro Pereira

  • Quốc gia: Bồ Đào Nha
  • Năm sinh: 1996
  • Tuổi: 23
  • Nơi sinh: Boudevilliers, Switzerland
  • Vị trí: Tiền đạo
  • CLB hiện tại: Manchester United
Đánh giá tổng quan
Phong cách chơi:
Chỉ số ẩn: