Fred

  • Quốc gia: Brasil
  • Năm sinh: 1993
  • Tuổi: 27
  • Nơi sinh: Belo Holizonte, Brasil
  • Vị trí: Tiền vệ
  • Chiều cao: 169 cm
  • CLB hiện tại: Manchester United
Tin tức về Fred
1 2