tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Eric Bailly

  • Quốc gia: Bờ Biển Ngà
  • Năm sinh: 1994
  • Tuổi: 25
  • Nơi sinh: Bingerville, Ivory Coast
  • Vị trí: Tiền đạo
  • CLB hiện tại: Manchester United