Chuyển nhượng Al Akhdoud 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.04.2024
Al Saleh Saad
Chuyển nhượng
26.02.2024
Al Zubaidi Yaseen
Chuyển nhượng
07.09.2023
Saviour Godwin
Chuyển nhượng
Casa Pia
31.08.2023
Khodari Mourad
Cầu thủ Tự do
Al Ahli SC
31.08.2023
Tawamba Leandre
Cầu thủ Tự do
Al Taawon
19.08.2023
Al Habib Hassan
Cầu thủ Tự do
Al Adalah
19.08.2023
Al Rubaie Saeed
Cho mượn
Al Shabab
05.08.2023
Tanase Florin
Cầu thủ Tự do
Al Jazira
31.07.2023
Collado Alex
Cho mượn
Betis
21.07.2023
Mostafa Ahmed
Cho mượn
Smouha
15.07.2023
Kvirkvelia Solomon
Cầu thủ Tự do
Neftci Baku
14.07.2023
Burca Andrei
Chuyển nhượng
CFR Cluj
04.07.2023
Stojkovic Vladimir
Cầu thủ Tự do
Al-Faisaly
01.07.2023
Al Awardi Abdulaziz
Chuyển nhượng
Al Nassr
01.07.2023
Pedroza Juan
Chuyển nhượng
Santa Fe
19.04.2024
Al Saleh Saad
Chuyển nhượng
26.02.2024
Al Zubaidi Yaseen
Chuyển nhượng
07.09.2023
Saviour Godwin
Chuyển nhượng
Casa Pia
31.08.2023
Khodari Mourad
Cầu thủ Tự do
Al Ahli SC
31.08.2023
Tawamba Leandre
Cầu thủ Tự do
Al Taawon
19.08.2023
Al Habib Hassan
Cầu thủ Tự do
Al Adalah
19.08.2023
Al Rubaie Saeed
Cho mượn
Al Shabab
05.08.2023
Tanase Florin
Cầu thủ Tự do
Al Jazira
31.07.2023
Collado Alex
Cho mượn
Betis
21.07.2023
Mostafa Ahmed
Cho mượn
Smouha
15.07.2023
Kvirkvelia Solomon
Cầu thủ Tự do
Neftci Baku
14.07.2023
Burca Andrei
Chuyển nhượng
CFR Cluj
01.07.2023
Al Awardi Abdulaziz
Chuyển nhượng
Al Nassr
01.07.2023
Pedroza Juan
Chuyển nhượng
Santa Fe