Cầu thủ
Văn Tám Nguyễn
tiền đạo (Bình Phước)
Tuổi: 26 (26.01.1998)

Văn Tám Nguyễn