Cầu thủ
Tài Lộc Nguyễn
tiền vệ (Long An)
Tuổi: 34 (16.12.1989)

Tài Lộc Nguyễn