Cầu thủ
Hoàng Tú Cao
tiền đạo (Đồng Nai)
Tuổi: 22 (06.09.2001)

Hoàng Tú Cao