Trực tiếp Bradford PA vs Blyth *, 19/09/2023

Hiệp 1
Hiệp 2
Hiệp Phụ