Quảng cáo
Giải đấu

26/01/2022 12:00:00 (GMT+7)

  • Euro Championship
  • Quốc gia:
    World
  • Khởi tranh:
    21/03/2019
  • Kết thúc:
    11/07/2021

Final

Semi-finals

Quarter-finals

Round of 16

Group F - 3

Group E - 3

Group D - 3

Group B - 3

Group C - 3

Group A - 3

Group E - 2

Group F - 2

Group D - 2

Group C - 2

Group B - 2

Group A - 2

Group F - 1

Group E - 1

Group D - 1

Group C - 1

Group B - 1

Group A - 1

Qualifying Play-offs Path A - Final

Qualifying Play-offs Path B - Final

Qualifying Play-offs Path C - Final

Qualifying Play-offs Path D - Final

Qualifying Play-offs Path A - Semi-Finals

Qualifying Play-offs Path B - Semi-Finals

Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals

Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals

Qualifying Round - 10

Qualifying Round - 9

Qualifying Round - 8

Qualifying Round - 7

Qualifying Round - 6

Qualifying Round - 5

Qualifying Round - 4

Qualifying Round - 3

Qualifying Round - 2

Qualifying Round - 1

Quảng cáo